Sultanbeyli Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Sultanbeyli̇ Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, söz konusu borcunu ödemeyen borçlu kişiye alacaklı tarafın isteğiyle borçlu olan kişinin arazisinin üstüne alacaklı tarafın isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan süreler içinde borcu olan taraf kendine gönderilen ödeme emrine kuralına uygun itiraz etmediği takdirde takip mutlak olur. Alacaklı kişi alacağını tahsil etmek adına haciz isteminde bulunmalıdır. Şayet ilgili taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun bütününü yatırmadığında ise haciz uygulaması gerçekleştirilecektir . Ekstra olarak haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı kişi bir sene içinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 gereğince yazılı talep neticesinde bahis konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda epey ayrıntılı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; kişi taşınmazı üstüne haciz koyulacağını yahut hacizli olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Zıt halde arazinin satış işlemini arsa alıcısının isteği olmadığı halde satış gerçekleşmeyecektir. Bu sebeple alanında başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile pratik ve hukuka uyumlu biçimde sürecinizi hayata geçirerek yaşamış olduğunuz mağduriyeti sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının talebiyle borçlu olan tarafın yahut kuruluşun üzerinde yer alan yerine icra dairesince haciz şerhi konulmasından sonra borçlu kişinin, yeri üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belli uygulamaları hayata geçirmesi gereklidir. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan bilgiler doğrultusunda şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu tarafın ya da borçlu kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma talebinde bulunamamaktadır. Yine de unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için haciz konusu malın satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet koşullar gerçekleşmiş ise o yerdeki haciz kalkacaktır. Şayet alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuş ise durumlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep reddedilecektir . Borçlu olan tarafın vermesi gereken taahhütle de yerin üzerinde yer alan tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Buna rağmen taraf taahhüt ettiği süre aralığına uyum göstermezse cezaya (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bunlara buna ek haciz isteğinde yer alan alacaklı kişi her zaman haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde herhangi bir haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içerisinde en hızlı adımlar ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP