Sultanbeyli Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Sultanbeyli̇ Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip işleminin kesinleşmesinden sonra borçlu olan tarafın gayrimenkulü üstüne haciz talebinde bulunulabilir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf veya vekilin isteği doğrultusunda icra müdürlüğü tarafınca mülkün bulunduğu konumdaki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Gayrimenkul üzerine koyulan haczin kaldırılabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı şartların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözünde bulunmak, haczin kalkması, ispat tespitinin davası, haricen tahsilat veya alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla ev üstüne koyulan haciz borcun hepsinin ödenmesiyle kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi evrak üstünden tapu kayıtlarının konduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa ilgili borcun ödenmesi ile haciz kaldırılabilmesi konusunda yardımcı olmaktadı. Haciz konulduğu evrak öğrenilerek icraya dosyanın işlenen faizi, gideri ve vekalet ödemesinin hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenmiş olan miktarın vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ev üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme anlaşmasına varılması

Borçlu haciz konusu ödeyeceği tutarı belirli zaman içinde ya da belli başlı vadeler ile yatırabileceğini garantiye alırsa ev haciz kaldırma profesyonelinin kaleme alacağı bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi konu olabilmektedir. Güncel konu için icra müdürlüğüne başvuruda bulunulur. Talep sonucunda müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin düşürülmesi

İİK'de mülklerin haczi halinde alacaklı kişinin satış isteyebilme zamanını bir yıl olarak belirlenmiştir. Mevcut süre içinde alacağı olan kişi satış talebinde bulunmaz ise mülk üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle haciz kalkmaktadır.

  • ispat tespitinin davası

Borcu olan kişi, icrada borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir halde borcu olan kişi yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvurup tutarın tamamını icra veznesine depo ederek taşınmaz üstündeki haczin kalkmasını talep edebilir.

haricen tahsil yahut alacaktan feragat

Alacaklı ya da vekili borcu aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini icraya beyan eder ise taşınmaz üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size minimum zaman zarfı içinde en doğru teknikler ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP