Sultanbeyli İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Sultanbeyli̇ İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip işlemi kesinleştikten sonrasında borçlu tarafa ait iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı yahut vekil olan tarafın isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile konulmaktadır. Ayrıca daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılan müzekkereyle konulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üstüne konulan mevcut haczin kalkması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacak olduğumuz belli durumların var olduğuna dikkat edilmesi gereklidir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, haciz düşmesi, ispat davası, haricen tahsil ve alacaktan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konmuş olan haciz borcun hepsinin yatırılması ile kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üzerinden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye borcun yatırılması ile haczin kalkması bağlamında destek olmaktadır. Haczin koyulduğu evrak öğrenilip icraya mevcut dosyanın işlenmiş olan faizi, masrafı ve vekalet ödeme tutarının ayarlanabilmesi adına talepte bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenmiş olan miktarın vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere yazarak şirket, büro ya da ofis üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borçlu olan taraf veya kuruluş, haczin konusu borcunu belli başlı süre içerisinde veya belli başlı vadelerle ödeyeceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokolle mevcut haczin kaldırılması bahis konusu olabilmektedir. Mevcut konu için ilgili makama talepte bulunulmalıdır. Talep neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün yerine getirilmemesi halinde tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin düşmesi Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda mülklerin haczedilmesinde alacaklı olan kişinin satış isteme zaman zarfı 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacaklı olan taraf satış isteğinde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haczi kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İİK - 106 ile 110 - uyarınca yazılan olan haczi düşürme dilekçesiyle birlikte iş yerine konmuş olan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borçlu ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup borcun bütününü icra veznesine depo edip taşınmazdaki mevcut haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen alacak yahut tahsilden feragatte bulunmak

Alacaklı şahıs yahut vekaleti olan taraf ödemeyi tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan ederse iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami süre içinde en doğru tekniklerle çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP