Sultanbeyli Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Sultanbeyli̇ Tapu Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı şahsın talebi ile borçlu olan şahsın gayrimenkulleri üzerine idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İİK'de belirtilen zaman aralıkları içinde borcu olan kişi kendine iletilmiş olan ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı olan kişi alacağını tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer kişi haciz işlemi başladıktan sonra alacaklıya borcun tümünü ödemez ise haciz işlemi gerçekleşmektedir. Bu duruma ilaveten haciz konusu mallar adına alacaklı taraf bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmaz ise bahse konu haciz kendiliğinden ortadan kaybolmuş olacaktır. Aşağıda daha detaylı ele alacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtmek gerekir ki şahıs tapusu üzerine haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi branşında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu biçimde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı kişinin talebi ile borçlu tarafın varlıklarına el konulduktan sonra borçlu tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması adına belirli aşamaları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kalkması adına öncelikle haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan bilgiler bağlamında eğer ki borç bütün dosya masraflarıyla yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun ya da borçlu olan şahsın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep etmek adına hacze konu malın satışının alacaklı şahıs tarafınca talep edilmemesi gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer ki şartlar gerçekleşmiş ise tapudaki haciz kaldırılabilir. Şayet alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talepler reddedilecektir. Borçlu olan şahsın verecek olduğu taahhüt ile dahi tapunun haczi kaldırılır. Fakat şahıs taahhüt ettiği süreye uyum sağlamazsa hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bunlara ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı olan kişi daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar bağlamında belirtilmesi gerekir ki tapu haciz kaldırma işlemi sonucunda muhtemel bir adalet eksikiğine uğramamak adına tapu haciz kaldırma profesyonelinden hizmet alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi minimum süre içerisinde en doğru teknikler ile neticeye ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP