Sultangazi Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Sultangazi̇ Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafından borçlu olan taraf zararına icra takibi başlangıcından sonra tarafın taşınabilir mallarına da haciz mevzu bahis olabilir. Kesinleşmiş icra takibine karşı alacağı olan şahsın talebiyle borçlu şahsın adına kayıtlı olan araba üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonrasında hacizli araba için satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Hacizli aracı alan kişi araç üstündeki hacizden haberdar olur. Arabayı satın alır iken araç üstündeki hacziyle beraber satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu benzeri bir olayda yol göstermekte, haczi olan aracın satışını engellemek adına en hızlı ve doğru seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Vasıta Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde yer alan haciz icra dosyasında yer alan ödemeler ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkmaktadır. Lakin vasıta üstündeki var olan hacizlerin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haciz kaydı icra memurunun bir hatasından dolayı olur. İcra müdürlüğüne bu konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp araba üzerindeki haczin kalkması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icradaki memurun yanlışını daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir olumsuz sonuç ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvurma hakları gizlidir. Alacaklı olan tarafla anlaşılarak da araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Açıkladığımız durumlara ilaveten araca haciz koyulduktan sonrasında altı ay içinde alacaklı olan şahıs haczi olan araba kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda mevcut durum şöyle hüküm altına alınır. Bir malın satışının yapılması kanuni müddet içerisinde istenmez ya da talep geri alınarak da kanuni müddet içinde yenilenmez ise o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli aracın satılabilmesi bağlamındaki talep bir kereye mahsus geriye alınır. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı olan malların, icra dairesi ile yapılacak görüşmeler sonucunda haczinin kalkmasının tespit edilmesi durumunda, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili icraya bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince haczin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı olan şahıs o vasıtaya yönelik olarak, haczin konulması ve saklanması benzeri bütün giderlerden görevli olur. Son olarak eğer borçluya kesinleşen icrada borçluya olmadığını düşünüyorsa ispat davası açabilmektedir. Bütün bu hususlar incelendiğinde araba haciz kaldırma işlemi kişiler için karışık ve zor olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizi minimum zaman içinde en güvenli tekniklerle neticeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP