Sultangazi Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Sultangazi̇ Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir kişiye karşın icra takibi kesinleşince borçlu olan tarafın taşınmaz ve taşınır mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilir. Araç hacziyse şahsın üzerine kayıtlı olan ve taşınabilir özelliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu olan araçlara haciz konması işlemidir. Alacağı olan kişi tarafından yönlendirilen ödeme emrinin bildiriminden sonra takip edilmesi onanmışsa alacağı olan kişi borçlu adına kaydı olan motorlu taşıtların haczini isteyerek satış talebinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzer bir durumun var olması halinde şahsa en iyi ve hukuka uygun bir özellikte destek sağlayarak söz edilen problemi çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak için işinde tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kestirme ve doğru uygulamaları tercih edip tarafı herhangi bir adaletsizliğe uğramasından kurtarıyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 çeşitli özellikte kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takibine konu edilen borç tüm faizleriyle ve varsa ceza şartları ile birlikte ödendiğinde araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Şayet bahsettiğimiz ödeme en kısa sürede haczi koyan icra dairesine yapılması lazımdır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulduğunun belirlemesi: Araç üstüne koyulmuş olan araç haciz, icradaki görevlilerin yanlışı sonucu yapılmış olabilmektedir. Bu tarz bir halde haciz koyan icra dairesine itiraz dilekçesi yazılıp haczi kaldırılmalıdır . İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddeder ise en çabuk şekilde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri gözden geçirir ve yanılgıların olduğuna kanaat geliştirirse haciz hemen kalkar.
  • Borcu olan kişi ve alacaklı olan tarafın anlaşma sağlayıp kayıtlı haczi kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan taraf ile anlaşılması durumunda alacağı olan tarafın talebi ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılır.
  • Haczin süre nedeniyle düşmesi: İİK’ye göre taşınabilen malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacağı olan kişi satış istemelidir. Şayet alacağı olan kişi bu süre içinde satış istemez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılmaktadır.
  • Menfi tespit davası: Karşıt tespit davası ile borcu olan şahıs olarak nitelendirilen tarafın borcu bulunmadığında karar kılınır ise araç üzerindeki haciz kalkar.

Bütün bu hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılan olası bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP