Sultangazi Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Sultangazi̇ Arazi̇ Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borçluya alacaklı tarafın isteği ile borçlu tarafın arazisinin üstüne alacaklı tarafın talebi neticesinde icra müdürlüğünce haciz getirilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen süreler içinde borçlu kendisine gönderilen ödeme emrine usulüne göre itiraz etmediğinde takip kesinleşir. Alacaklı taraf ödemesini tahsil edebilmek adına haciz istemelidir. Şayet ilgili taraf haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun bütününü ödemediğinde haciz işlemi gerçekleştirilecektir . Ek olarak haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı taraf 1 yıl içinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 gereğince yazılı istek neticesinde söz konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . İlerleyen kısımlarda daha detaylı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; taraf taşınmazı üstüne haciz koyulacağını yahut haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Aksi halde yerin satışını arsa alıcısının onayı olmadığı takdirde satış neticelendirilemeyecektir. Bu sebeple işinde profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminizi gerçekleştirerek yaşadığınız haksızlıkları giderebilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının isteği ile borçlu tarafın veya kurumun üstünde yer alan taşınmazına icra dairesince haciz şerhi konulmasından sonra borçlu kişinin, yeri üzerine konmuş haczin kaldırılması için belli adımları yapması gereklidir. Haczin kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı anlayabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan detaylar bağlamında şayet borç tüm dosya masrafları ile ödenir ise haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olanın yahut borçlu olan kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme isteğinde bulunmamaktadır. Buna rağmen atlamamak lazımdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek için hacze konu yerin satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması zorunludur. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazılır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet koşullar gerçekleşmişse arazideki haciz kalkmış olacaktır. Eğer alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuş ise durumlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep kabul görmeyecektir. Borçlu olan tarafın vermesi zorunlu taahhüt ile de arsanın üstünde bulunan tapunun haciz uygulaması kaldırılabilir. Buna rağmen ilgili kişi taahhüt etmiş olduğu süreye uyum sağlamaz ise cezaya (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bu durumlara Buna ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı kişi daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda herhangi bir hak kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir adımlar ile sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP