Sultangazi Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Sultangazi̇ Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takibinin kesin olmasından sonra borçlunun taşınmazı üstüne haciz talebi yapılabilir. Ev üzerine haciz alacaklı ya da vekaleti olanın talebi doğrultusunda icra tarafınca gayrimenkulün yer aldığı yerdeki ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından tapuya yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Taşınmaz üzerine koyulan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı alt kısımda daha detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı koşulların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme sözleşmesine bulunulması, haczin düşürülmesi, menfi tespit davası, haricen tahsilat veya alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Mülk Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile ev üzerine konulan haciz borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi evrak üzerinden tapu kayıtları konduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa ilgili borcun ödenmesi ile haciz kaldırılması kapsamında yardımcı olmaktadı. Haczin koyulduğu dosya öğrenilip icraya evrakın işli faizi, ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanabilmesi için istekte bulunulur. Bunun üzerine belirlenmiş olan borcun icra veznesine yatırılması ile icra tapuya müzekkere yazıp mülk üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma garantisi verilmesi

Borcu olan kişi haciz konusu olan ödemesini belli başlı süre içerisinde ya da belirli vadeler ile yatıracağını taahhüt verirse ev haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokolle haciz kalkabilmesi mevzu bahis olur. Mevcut konu adına icra müdürlüğüne talepte bulunulmaktadır. Talep sonucunda müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili borcun yatırılmaması değil verilmiş olan sözün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz kalkması

İİK'de gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklının satış isteyebilme zamanını bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı satış isteğinde bulunmaz ise taşınmaz üstündeki haciz düşer ve tapuya yazılacak müzekkereyle haczin kalkmaktadır.

  • menfi tespit davası

Borçlu, icra takibinde borcu olan kişi olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilir. Bu tarz bir durumda borçlu kişi ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup ilgili borcun hepsini icradaki vezneye depolayıp ev üzerindeki haczin kaldırılmasını talep etmektedir.

ilaveten tahsilat veya alacaktan feragat

Alacaklı veya vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini veya alacaktan feragat ettiğini icraya ifade ederse ev üzerindeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size asgari zaman içerisinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP