Sultangazi İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Sultangazi̇ İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip işlemi kesin olduktan sonra sonra borçlu olan kişiye ait iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan şahıs yahut vekaleti olan kişinin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin olduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile konulur. Öte yandan icra dairesince müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile konulan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine konmuş olan haczin kaldırılması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca aşağıda daha ayrıntılı anlatacağımız belli koşulların varlığına dikkat edilmesi gerekir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, mevcut haczin düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten tahsil ve alacaktan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konan haciz borcun tamamının ödenmesiyle kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üzerinden tapu kaydının konduğunu belirleyip borçlu tarafa borcun yatırılması ile haciz kaldırılması hususunda destek olmaktadır. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek ilgili müdürlüğe evrakın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekillik masrafının hesaplanabilmesi için talepte bulunulur. Bunun üzerine belirlenmiş olan meblağın vezneye yatırılması ile icra tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak iş yeri üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borcu olan şahıs ya da kuruluş, haciz konusu borcunu belli başlı süre içinde yahut belli başlı sürelerle yatırabileceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokolle mevcut haczin kalkması söz konusu olabilmektedir. Bu konu adına icraya başvuruda bulunulmaktadır. Talep sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin düşmesi Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda mülklerin haczi halinde alacaklı olan tarafın satış talep etme süresi 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde alacaklı olan taraf satış isteğinde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haczi düşer ve tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu (106 - 110) uyarınca yazılacak olan haczi kaldırma dilekçesi ile beraber iş yerine konmuş olan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borcu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açılabilmektedir. Böyle bir durumda borcu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup mevcut borcun hepsini icra ödeme noktasına depo ederek ev üstündeki mevcut haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragat etmek

Alacaklı veya vekaleti olan kişi borcu tahsilat yaptığını veya alacaktan feragat ettiğini icraya beyan ederse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari süre içerisinde en güvenilir yöntemler ile çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP