Sultangazi Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Sultangazi̇ Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı kişinin isteği ile borçlu şahsın gayrimenkul malları üzerine idari ve adli makamlarca haciz koyulması işlemidir. İİK'de belirtilen zaman aralığı içinde borçlu olan kişi kendisine gönderilen ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan taraf ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer ki taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olan şahsa borcun tümünü yatırmazsa haciz uygulaması gerçekleşecektir. Bu duruma ilaveten haciz mevzusu mallar adına alacaklı taraf bir yıl içinde satış talep etmezse sözü edilen haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olmaktadır. İlerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki kişi tapusu üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Alanında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uyumlu şekilde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı şahsın talebiyle borçlu olanın mallarına ve mülklerine el konulduktan sonra borçlu olan şahıs tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan uygulamaları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kalkması için öncelikle haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olmak amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan ayrıntılar ışığında eğer ki borç bütün dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olanın ya da borçlu olan şahsın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunulmamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep etmek adına haciz konusu malın satışının alacaklı tarafından talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılabilmesi talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar hayata geçmiş ise tapudaki haciz kaldırılabilir. Eğer alacaklı şahıs satış isteğinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir. Borçlu olanın verecek olduğu taahhüt ile de tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Fakat kişi taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamaz ise hapse mahkum edilir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki tapu haczi kaldırma işlemi sonucunda olası bir adalet eksikiğine uğramamak için tapu haciz kaldırma profesyonelinden destek alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi en az süre içinde en doğru tekniklerle neticeye ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP