Teşvikiye Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Teşvi̇ki̇ye Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı olan kişi tarafından borçlu olan taraf zararına icra takibi başlangıcı sonra tarafın taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olabilmektedir. Kesinleşen icra takibince alacaklı şahsın talebiyle borçlunun ismine kaydı olan vasıta üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz uygulaması sonrasında hacizli araç için satış talebine bulunarak alacağına ulaşır. Haczi olan vasıtayı alan taraf araba üstündeki haczinden haberdar olabilir. Arabayı satın aldığında araç üzerindeki haciz ile birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu olan taraf böyle bir durumda yardımcı olmakta, haczi olan vasıtanın satılmasını önlemek adına en pratik ve doğru seçenekleri sunmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üzerinde mevcut olan haciz icra dosyasında yer alan giderler ve borcun tamamının ödenmesiyle kalkabilmektedir. Yine de araba üzerindeki haczin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icradaki memurun bir yanılgısından kaynaklı olmaktadır. İcraya bu konuyu içeren bir dilekçe yazılıp araç üzerindeki var olan hacizlerin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icra memurunun hatasını daha iyi ortaya koyacak ve herhangi bir negatif sonuçla karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakkı saklıdır. Alacaklı taraf ile anlaşma sağlanarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Açıkladığımız senaryolara ilave olarak araca haciz konduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı olan şahıs haczi olan araba kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de mevcut olay şu şekilde hükme alınmaktadır. Bir malın satışının yapılabilmesi kanuni müddet içinde istenmez yahut istek geri alınıp da kanuni müddette yenilenmez ise o mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Hacizli malın satılabilmesi kapsamındaki talep bir kereye mahsus geri alınır. Haczi yapılan resmi sicile kaydı olan malların, icrayla yapılacak yazışmalar sonucunda haczinin kalkmasının tespit edilmesi durumunda, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve süreç alakalı icraya bildirilir. Birinci fıkra gereğince var olan hacizlerin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı olan şahıs mevcut mala yönelik olarak, haczedilmesi ve korunması benzeri bütün masraflardan görevli olabilir. Son olarak eğer borçlu olan kişi kesinleşen icra takibinde borçlu olan kişi olmadığını düşünüyor ise ispat tespit davası açabilmektedir. Bütün bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma işlemi kişiler adına karmaşık ve zor olur. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az zaman içerisinde en doğru tekniklerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP