Teşvikiye Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Teşvi̇ki̇ye Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir tarafa karşın icra takibi kesinleştiğinde borçlu kişinin taşınmaz ile taşınır mallarına, bankasındaki hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilmektedir. Araç hacziyse şahsın üzerine kaydı olan ve taşınabilir niteliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motoru olan vasıtalara haciz konulması uygulamasıdır. Alacaklı tarafınca gönderilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takip edilmesi kabul edilmiş ise alacaklı borçlu şahıs adına kaydı bulunan motorlu taşıtların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzeri bir durumun varlığı halinde kişiye hızlı ve hukuka uygun bir nitelikte destek sağlayıp mevzu bahis problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak adına alanında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kestirme ve doğru yolları seçip şahsı herhangi bir adaletsizliğe uğramasından kurtarıyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üstündeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş çeşitli özellikte kaldırabilir.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takip edilmesine konu olan borç bütün faizleriyle ve varsa ceza şartları ile beraber ödendiğinde vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa zamanda haczi koyan icra dairesine yapılması mecburidir. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini verip şahsı büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulduğunun tespiti: Araç üstüne konulan araç haczi , icra dairesindeki memurların bir anlık yanılgısı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Böyle bir olayda haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz yazısı verilerek haczi kaldırılır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddettiğinde en çabuk şekilde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri okur ve yanılgıların olup olmadığında kanaat getirirse haciz hızlı bir şekilde kalkmaktadır.
  • Borçlu taraf ve alacaklının anlaşma sağlayıp kayıtlı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacaklı şahıs ile anlaşmaya varılması durumunda alacaklı olan şahsın talebi ile araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Haczin zaman aşımı nedeni ile düşürülmesi: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınabilen malların haczinden itibaren altı ay içinde alacağı olan şahıs satış talep etmelidir. Şayet alacaklı bu zaman zarfı içerisinde satış istemezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilir.
  • Menfi tespit davası: İspat tespit davası ile borçlu taraf olarak adlandırılan tarafın borcu olmadığına karar onanır ise araç üzerindeki haciz kalkar.

Tüm mevcut hususlar incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi adına yeterli donanım ve hız gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan herhangi bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış işlemi gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az zaman içerisinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP