Teşvikiye Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Teşvi̇ki̇ye Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borcu olan tarafa alacaklının isteğiyle borçlu olanın arazisinin üzerine alacaklının isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haczedilmesi sürecidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen zamanlar içerisinde borcu olan kişi kendine iletilen ödeme emrine yöntemine göre itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşir. Alacaklı taraf alacağını tahsil etmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ilgili kişi haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun tümünü yatırmadığındaysa haciz işlemi gerçekleştirilecektir . Buna ek olarak haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı bir sene içinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı talep sonucunda bahis konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . Alt kısımda daha ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtmeliyiz ki; kişi taşınmazı üzerine haciz konulacak yahut haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Zıt halde yerin satışını arsa alıcısının onayı olmadığı senaryoda satış işlemi neticelendirilemeyecektir. Bu nedenle alanında başarılı arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminizi hayata geçirerek yaşadığınız mağduriyeti çözümlendirebilirsiniz .

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı tarafın isteği ile borçlu olan kişinin veya kuruluşun üstünde yer alan arazisine icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlu olan tarafın, arsası üstüne koyulmuş haczin kaldırılması adına belli adımları hayata geçirmesi gerekmektedir. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen bilgiler bağlamında şayet borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan tarafın veya borçlu olanın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme talebinde bulunamaz. Yine de atlamamak lazımdır ki haczin kalkmasını istemek için haciz konusu mal ve mülkün satışının alacaklıdan istenilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması isteği kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet şartlar hayata geçmişse arsadaki haciz kalkmış olacaktır. Şayet alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuş ise koşullar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep yok sayılacaktır. Borçlunun vermesi gereken taahhütle de arazinin üzerinde mevcut olan tapunun haczi kaldırılır. Buna rağmen kişi taahhüt ettiği zaman aralığında uyum göstermezse hapis cezasına tazyik mahkum edilecektir. Bunlara ekstra olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı taraf her zaman haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi sonucunda herhangi adalet kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az zaman içerisinde en hızlı adımlar ile sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP