Teşvikiye Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Teşvi̇ki̇ye Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcra takip işleminin kesin olmasından sonra borçlu olan tarafın evi üzerine haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi ya da vekilin isteği üstüne icra müdürlüğü tarafından taşınmazın yer aldığı yerdeki tapuya kaleme alınacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Gayrimenkul üstüne konan haczin kaldırılması için ev haciz kaldırma avukatlığı altta daha ayrıntılı anlatacağımız belirli koşulların varlığına dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesine bulunulması, haciz düşmesi, menfi tespitinin davası, haricen tahsilat veya alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Taşınmaz Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla gayrimenkul üstüne konulan haciz borcun tamamen ödenmesi ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi evrak üzerinden tapu kaydının konduğunu belirleyip borçlu olan kişiye ilgili tutarın yatırılması ile haciz kalkabilmesi alanında yardımcı olmaktadı. Haciz konduğu dosya öğrenilip icraya evrakın işli faizi, masrafı ve vekalet ücretinin hesaplanması adına istekte bulunulur. Bunun üstüne belirlenen borcun vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere yazarak gayrimenkul üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu taraf haciz mevzusu ödeyeceği borcu belirli zaman içerisinde veya belirli vadeler ile yatırabileceğini garanti ederse ev haciz kaldırma profesyonelinin hazır edeceği bir protokolle haczin kaldırılması konu olur. Bu konu için icraya talepte bulunulmaktadır. İstek neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İİK'de ilgili tutarın ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin düşürülmesi

İİK'de mülklerin haciz halinde alacaklının satış isteyebilme süresini 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde alacağı olan kişi satış başvurusunda bulunmaz ise taşınmaz üstündeki haciz kalkar ve tapuya kaleme alınacak müzekkere ile haczin kalkmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu taraf, icra takibinde borçlu taraf olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilir. Benzer bir durumda borcu olan taraf yahut ev haciz kaldırma avukatı icraya başvurup ilgili borcun bütününü icradaki vezneye depolayıp mülk üstündeki haczin düşmesini talep eder.

ilaveten tahsilat ya da alacaktan feragat etmek

Alacağı olan taraf yahut vekili borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne ifade ederse ev üstündeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size azami zaman zarfı içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP