Teşvikiye İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Teşvi̇ki̇ye İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip işlemi kesinleştikten sonra borçlu olan tarafa ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan kişi veya vekaleti olan kişinin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile konulmaktadır. Aynı zamanda icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkereyle konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne konmuş olan haczin kalkması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli başlı koşulların varlığına dikkat edilmesi gereklidir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, haczin düşmesi, ispat davası, ek olarak tahsilat ve alacaktan feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konmuş olan haciz borcun tamamının ödenmesi ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üstünden tapunun kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu kişiye borcun yatırılması ile haczin kalkması hususunda destek sağlamaktadır. Haczin konulduğu evrak öğrenilip ilgili müdürlüğe evrakın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekalet ödeme tutarının ayarlanabilmesi adına talepte bulunulmaktadır. Mevcut durumun üzerine belirlenmiş olan tutarın icra veznesine ödenmesi ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ofis, büro ya da şirket üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borcu olan şahıs veya kuruluş, haciz konusu borcunu belli zaman içinde veya belli vadeler ile ödeyebileceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile haczin kalkabilmesi bahis konusu olabilmektedir. Mevcut husus adına icraya talepte bulunulur. Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin atlanmamalıdır ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün hayata geçirilmemesi halinde zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin geçersiz olması Başvuru sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczedilmesinde alacaklının satış talebinde bulunma zaman zarfı bir yıl olarak belirlidir. Bu süre içerisinde alacaklı olan taraf satış isteğinde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazırlanacak olan İcra İflas Kanunu (106 - 110) uyarınca yazılacak olan haczi düşürme dilekçesi ile birlikte mevcut iş yerine koyulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilir. Bu tarz bir senaryoda borçlu veya iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvuruda bulunup mevcut borcun hepsini icra veznesine depo edip gayrimenkuldeki haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragat

Alacaklı şahıs ya da vekaleti olan kişi ödemeyi aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini ilgili makama beyan ederse iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami zaman içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP