Teşvikiye Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Teşvi̇ki̇ye Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı olanın talebiyle borçlu tarafın gayrimenkul malları üstüne idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İİK'de belirli süreler içinde borçlu olan kişi kendine gönderilen ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı taraf alacağını tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer ki şahıs haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı şahsa borcun bütününü yatırmaz ise haciz uygulaması gerçekleşir. Bu duruma ilaveten haciz mevzusu mallar için alacaklı bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmazsa söz konusu haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. Alt kısımda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtmeliyiz ki kişi tapuları üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi branşında uzman tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun şekilde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı olan tarafın talebi ile borçlu olan tarafın varlığına el konulduktan sonra borçlu tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması için belirli olan adımları hayata geçirmelidir. Mevcut haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen detaylar bağlamında şayet borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun ya da borçlunun vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulmamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek için hacze konu malın satışının alacaklı tarafından talep edilmemesi gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımı sonrasında şayet şartlar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılır. Şayet alacaklı olan şahıs satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istekler reddedilecektir. Borçlu şahsın verecek olduğu taahhütle dahi tapuya gelen hacizler kaldırılır. Şayet taraf taahhüt ettiği süreye uyum sağlamazsa hapse mahkum edilmektedir. Bunlara ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı kişi daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtmek gerekir ki tapu haciz kaldırma uygulaması sonucunda olası bir haksızlığa uğramamak adına tapu haciz kaldırma profesyonelinden hizmet alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi en az süre içerisinde en doğru yöntemlerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP