Tire Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Ti̇re Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan kişi tarafından borçlu aleyhine icra takibi başlangıcı sonra tarafın taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olabilir. Kesin olan icra takibine karşı alacaklı olan şahsın talebi ile borçlunun adına kaydı olan vasıta üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonra hacizli araba için satış isteyerek alacağına ulaşmaktadır. Hacizli vasıtayı alan taraf vasıta üstündeki haczinden haberdar olmaktadır. Arabayı satın aldığında vasıta üstündeki hacziyle birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu olan şahıs benzeri bir olayda yardımcı olmakta, hacizli vasıtanın satışını engellemek adına en güvenilir ve hızlı seçenekleri sunmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üzerinde yer alan haciz icra evraklarında yer alan masraflar ve borcun bütününün ödenmesi ile kalkmaktadır. Fakat vasıta üzerindeki hacizlerin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icradaki görevlinin bir yanlışından kaynaklı olabilmektedir. İcraya bu konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp araç üstündeki hacizlerin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icradaki memurun hatasını daha iyi ortaya çıkaracak ve muhtemel bir aksi sonuçla karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapma hakkı gizlidir. Alacaklı olan taraf ile anlaşma sağlanarak da araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Örneklendirdiğimiz durumlara ilave olarak vasıtaya haciz koyduktan sonra altı ay içinde alacaklı olan taraf haczi olan araba hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de bu durum şu şekilde hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satışının yapılabilmesi kanuni zaman içinde istenmez ya da talep geri alınarak da kanuni zaman içinde yenilenmez ise mevcut mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan taşınırın satılabilmesi bağlamındaki istek bir defaya mahsus geri alınabilmektedir. Haczi yapılan kanuni sicile kayıtlı olan malların, daireyle yapılacak yazışmalar neticesinde haczin kalkmasının tespit edilmesi durumunda, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi iptal edilir ve süreç ilgili daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince var olan haczin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı olan şahıs mevcut vasıtaya uygun olarak, haczin konulması ve saklanması gibi bütün giderlerden sorumlu olabilmektedir. Son olarak eğer borçlu kesinleşen icra takibinde borçlu olmadığını düşünüyor ise ispat tespit davası açabilmektedir. Bütün bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma süreci kişiler adına karışık ve zor olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizi en az zaman içerisinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP