Tire Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Ti̇re Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir şahsa karşın icra takibi kesinleştikten sonra borçlu tarafın taşınmaz ile taşınır mallarına, bankalardaki hesaplarına ve hisselerine haciz koyulabilir. Araç haczi ise şahsın üzerine kayıtlı olan ve taşınabilir özelliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu vasıtalara haciz konulması işlemidir. Alacaklı tarafınca yönlendirilen ödeme talebinin bildiriminden sonra takibi onanmışsa alacağı olan kişi borcu olan şahıs adına kaydı bulunan motorlu taşıtların haczini isteyip satış talep edebilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzeri bir durumun var olması halinde şahsa hızlı ve hukuk ile uyumlu bir biçimde destek verip bahsedilen problemi çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Araç üstündeki haczi kaldırmak için işinde nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kısa ve doğru yöntemleri tercih edip kişiyi herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarmayı hedefliyoruz.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Vasıta üstündeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş alternatifli özellikte kaldırır.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takibine konu edilen borç bütün faizleriyle ve mevcut ise ceza koşullarıyla beraber ödendiği takdirde vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilir. Şayet bahsettiğimiz ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması gereklidir. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayıp kişiyi büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulduğunun saptaması: Araç üzerine koyulan araç haciz, icra dairesindeki memurların bir anlık yanılgısı sonucunda yapılmış olabilir. Böyle bir halde haciz koyan daireye itiraz yazısı verilerek haczi kaldırılmalıdır . İlgili daire bu dilekçeyi reddeder ise en hızlı biçimde dilekçe hazırlanarak bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve yanılgıların olduğuna kanıt getirirse haciz ivedilik ile kalkmaktadır.
  • Borcu olan taraf ve alacaklı olan kişinin anlaşma sağlayarak kaydı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacaklı şahıs ile mutabık olunması halinde alacaklı taraf isteği ile vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.
  • Haczin zaman aşımı sebebi ile düşürülmesi: İİK’ye göre taşınır malların haczinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı kişi satış istemelidir. Fakat alacaklı şahıs mevcut süre içerisinde satış istemezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • ispat tespit davası: Karşıt tespit davası ile borcu olan taraf olarak adlandırılan şahsın borçlu olmadığına karar verilir ise vasıta üstündeki haciz kalkar.

Tüm mevcut konular dikkate alındığında haczin kaldırılabilmesi adına yeterli hukuki donanım ve hız gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılan olası bir hata ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılamaz ve satış uygulaması gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az süre içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP