Tire Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Ti̇re Arazi̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Taşınmaza haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borcu olan tarafa alacaklı tarafın talebiyle borçlu olan tarafın yerinin üstüne alacaklı tarafın isteği sonucunda icra müdürlüğü tarafından haciz getirilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zamanlar içinde borçlu kişi kendisine iletilmiş olan ödeme buyruğuna yöntemine uygun itiraz etmediği senaryoda takip mutlak olur. Alacaklı taraf alacağı ödemeyi tahsil edebilmek için haciz isteminde bulunmalıdır. Eğer taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklıya borcun bütününü ödemediği takdirde haciz uygulaması gerçekleşecektir. Ek olarak haciz mevzusu mal ve mülkler adına alacaklı kişi bir yıl içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı istek neticesinde söz konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . İlerleyen kısımlarda çok daha detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; taraf arazisi üstüne haciz koyulacağını yahut haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Karşıt halde arsanın satışını arsa alıcısının rızası olmadığı takdirde satış süreci sonuçlandırılamayacaktır. Bu yüzden alanında başarılı arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde sürecinizi gerçekleştirerek mağdurluklarınızı giderebilirsiniz.

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın talebi ile borçlunun ya da şirketin üzerinde yer alan taşınmazına icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlu kişinin, arsası üstüne konmuş haczin kalkması adına belli başlı aşamaları gerçekleştirmesi zorunludur. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı anlayabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan bilgiler bağlamında şayet borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan kişinin yahut borçlunun elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma isteğinde bulunamaz. Fakat es geçmemek gerekir ki haczin kalkmasını isteyebilmek için hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklıdan talep edilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet şartlar hayata geçmişse o yerdeki haciz kaldırılacaktır . Eğer alacaklı satış isteğinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep reddedilecektir . Borçlu olan tarafın vermesi mecburi taahhüt ile de yerin üzerinde bulunan tapunun haciz uygulaması kaldırılır. Fakat ilgili kişi taahhüt verdiği zamana uymazsa hapis cezasına (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bu durumlara ek olarak haciz talebinde mevcut olan alacaklı daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi sonucunda muhtemel bir haksızlığa uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az zaman içinde en güvenilir adımlarla sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP