Tire Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Ti̇re Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip işleminin kesinleşmesinden sonra borçlu şahsın evi üstüne haciz talebi yapılabilir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf veya vekaleti olanın isteği doğrultusunda icra müdürlüğü tarafınca evin yer aldığı konumdaki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Mülk üstüne konan haczin kalkabilmesi için ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacağımız belli başlı şartların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme taahhüdünde bulunulması, haciz kalkması, ispat tespitinin davası, haricen tahsilat ve alacaktan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Mülk Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borç yatırılması

İcra aracılığı ile taşınmaz üzerine koyulmuş olan haciz borcun tamamının ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu olan kişiye borcun yatırılması ile haciz kaldırılabilmesi alanında yol göstermektedir. Haczin koyulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlemiş faizi, ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanması için istekte bulunulur. Bunun üstüne belirlenmiş olan miktarın icradaki vezneye yatırılmasıyla icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ev üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma sözü verilmesi

Borcu olan taraf haciz mevzusu borcunu belli başlı zaman içerisinde yahut belli başlı vadeler ile ödeyeceğini garantiye alırsa ev haciz kaldırma profesyonelinin kaleme alacağı bir protokol ile haczin kalkabilmesi söz konusu olabilir. Mevcut konu için icra müdürlüğüne talepte bulunulmalıdır. Talep sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gereklidir ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz düşmesi

İİK'de taşınmazların haciz halinde alacaklının satış isteyebilme zamanını bir sene olarak belirlenmektedir. Mevcut zaman zarfı içerisinde alacaklı satış talebinde bulunmaz ise mülk üstündeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır.

  • menfi tespitinin davası

Borcu olan kişi, icra takibinde borçlu taraf olmadığı savunmasındaysa menfi tespit davası açabilir. Böyle bir durumda borçlu taraf yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvuruda bulunup ilgili tutarın tamamını vezneye depo ederek taşınmaz üstündeki haczin kalkmasını talep etmektedir.

ilaveten tahsilat ya da alacaktan feragat

Alacağı olan kişi yahut vekili borcu aldığını yahut alacaktan vazgeçtiğini icraya bildirirse ev üstündeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size azami zaman içinde en güvenilir yöntemler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP