Tire Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Ti̇re Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı olan şahsın isteğiyle borçlu olan tarafın taşınmazları üstüne idari ve adli makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler içerisinde borçlu olan şahıs kendisine iletilmiş olan ödeme buyruğuna karşı çıkmaz ise takip kesinleşir. Alacaklı olan şahıs ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer ki taraf haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı olan tarafa borcun bütününü yatırmazsa haciz işlemi gerçekleştirilecektir. Bu duruma ilaveten haciz mevzuu mallar için alacaklı olan şahıs bir yıl içerisinde satış talep etmezse bahsi geçen haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olur. Alt kısımda daha ayrıntılı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki taraf tapuları üzerine haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi alanında uzman tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı olan kişinin isteğiyle borçlunun malvarlığına el koyulduktan sonra borçlu olan kişi tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması adına belirtilmiş olan adımları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kaldırılması için öncelikle haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen detaylar bağlamında eğer ki borç tüm dosya masrafları ile yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu şahsın veya borçlunun vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulmamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına hacze konu malın satışının alacaklı olan taraf tarafınca talep edilmemesi gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımından sonra eğer şartlar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılabilir. Eğer alacaklı şahıs satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılan talep red alacaktır. Borçlu olan tarafın verecek olduğu taahhütle de tapu haczi kaldırılabilmektedir. Fakat kişi taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamaz ise hapse mahkum edilir. Bütün hepsine ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı olan taraf her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki tapu haciz kaldırma uygulaması neticesinde muhtemel bir haksızlığa uğramamak için tapu haciz kaldırma profesyonelinden hizmet alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP