Torbalı Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Torbalı Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan kişi tarafından borçlu olan şahıs zararına icra takibi başlatıldıktan sonra kişinin taşınır mallarına da haciz söz konusu olmaktadır. Kesinleşen icra takibine karşı alacaklı olan şahsın isteği ile borçlu tarafın ismine kaydı olan araba üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz uygulaması sonrasında hacizli araba adına satış isteyerek alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan vasıtayı alan kişi araç üzerindeki haczinden haberdar olabilmektedir. Arabayı satın aldığında araç üstündeki haciz ile birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu olan şahıs böyle bir olayda yardımcı olmakta, hacizli arabanın satılmasını önlemek için en güvenilir ve hızlı seçenekleri sunmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üzerinde bulunan haciz icra dosyalarında mevcut olan ödemeler ve borcun tamamının ödenmesiyle kalkmaktadır. Fakat araba üzerindeki var olan haczin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haciz kaydı icradaki memurun bir yanlışından kaynaklanmış olur. İlgili makama mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp araba üstündeki haczin kaldırılması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icradaki memurun yanılgısını çok daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir negatif sonuç ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvurma hakkı gizlidir. Alacaklı olan taraf ile anlaşarak da araç üzerindeki haciz kaldırılabilir. Bahsettiğimiz durumlara ilave olarak arabaya haciz koyduktan sonrasında altı ay içerisinde alacaklı hacizli taşınır hakkında satış istemelidir. İİK'de mevcut durum şöyle hükme alınmaktadır. Bir malın satışının yapılması kanuni müddet içerisinde istenmez veya talep geri alınarak da kanuni müddette yenilenmez ise mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan arabanın satılabilmesi yönünde talep bir defaya mahsus geriye alınabilir. Haczedilen resmi sicile kayıtlı olan malların, daireyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczin kalkmasının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilişkili icraya bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince var olan haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı olan taraf mevcut araca uygun olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm masraflardan sorumlu olmaktadır. Son olarak eğer borçlu olan taraf kesin olan icra takibinde borçlu olan taraf olmadığını savunuyorsa menfi tespit davası açabilir. Tüm bu konular ele alındığında araba haciz kaldırma işlemi taraflar için karışık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içinde en güvenilir teknikler ile neticeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP