Torbalı Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Torbalı Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Bir kişiye karşılıklı olarak icra takibi kesinleştiğinde borçlu olanın taşınmaz ile taşınır mallarına, bankalardaki hesaplarına ve senetlerine haciz konulabilir. Araç haczi ise şahsın üzerine kaydı bulunan ve taşınır niteliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu araçlara haciz koyulması işlemidir. Alacaklı tarafından gönderilen ödeme talebinin bildiriminden sonra takip onanmışsa alacaklı şahıs borçlu taraf adına kaydı olan motorlu araçların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler bu tarz bir durumun varlığı halinde şahsa pratik ve hukukla uyumlu bir nitelikte hizmet verip söz konusu sorunu çözüme kavuşturup sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak için branşında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kestirme ve doğru uygulamaları tercih edip tarafı herhangi bir adalet kaybına uğramaktan kurtarmaktayız.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Profesyoneller Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üstündeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı beş alternatifli şekilde kaldırır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takip edilmesine konu edilen borç tüm faizleriyle ve var ise ceza şartlarıyla beraber ödendiğinde araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Fakat bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması zorunludur. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi olan borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini verip şahsı büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış konulmasının belirlemesi: Araç üzerine koyulan araç haczi , icradaki memurların bir anlık yanlışı sonucu yapılmış olabilir. Benzeri bir olayda haciz koyan icraya itiraz dilekçesi verilerek haczi kaldırılır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddettiğinde en hızlı biçimde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri inceler ve yanılgıların olduğuna kanıt getirirse haciz ivedilik ile kalkar.
  • Borçlu ve alacaklı kişi anlaşıp kayıtlı olan haczi kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan şahıs ile anlaşılması halinde alacaklının isteği ile vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.
  • Haczin zamanlama sebebi ile düşmesi: İİK’ye göre taşınır malların haczinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı kişi satış istemelidir. Şayet alacağı olan kişi bu zaman zarfı içerisinde satış istemezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılır.
  • Menfi tespit davası: Menfi tespit davasıyla borcu olan kişi olarak adlandırılan şahsın borçlu olmadığına karar kılınırsa araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Bütün mevcut hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılabilmesi adına yeterli donanım ve pratiklik gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılmış olan muhtemel bir hatayla araç üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içerisinde en güvenilir yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP