Torbalı Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Torbalı Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Arsaya haciz koyma, söz konusu borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklının talebiyle borçlu kişinin yerinin üstüne alacaklının talebi sonucunda icra müdürlüğünce haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zamanlar içinde borcu olan kişi kendine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna yöntemine göre itiraz etmediği takdirde takip kesinleşir. Alacaklı taraf alacağını tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet taraf haciz süreci başlangıcından sonra alacaklıya borcun tamamını yatırmadığı takdirde haciz süreci gerçekleşecektir. Buna ek olarak haciz konusu mal ve mülkler adına alacaklı kişi 1 yıl içinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı talep neticesinde bahse konu haciz ortadan kalkmış olacaktır. Aşağıda çok daha ayrıntılı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki; kişi taşınmazı üstüne haciz koyulacağını veya hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Karşıt halde yerin satış uygulamasını arsa alıcısının rızası olmadığı takdirde satış gerçekleştirilemeyecektir . Bu sebeple alanında başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile pratik ve hukuka uyumlu biçimde işleminizi hayata geçirerek mağduriyetlerinizi çözümlendirebilirsiniz .

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının talebi ile borçlu şahsın yahut kurumun üzerinde mevcut olan yerine icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlu olan tarafın, taşınmazı üstüne konmuş haczin kalkması için belli başlı adımları yapması mecburidir. Haczin kaldırılabilmesi adına ilk önce haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen detaylar kapsamında şayet borç bütün dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu kişinin ya da borçlu tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma talebinde bulunamamaktadır. Fakat unutmamak lazımdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafınca istenilmemiş olması şarttır. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer durumlar hayata geçmişse arazideki haciz kalkacaktır. Eğer alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuşsa durumlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep kabul görmeyecektir. Borçlu tarafın vermesi zorunlu taahhüt ile de arazinin üzerinde bulunan tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Buna rağmen ilgili taraf taahhüt vermiş olduğu süreye uyum göstermez ise hapis cezasına tazyik çaptırılacaktır. Bu durumlara ekstra olarak haciz isteğinde mevcut olan alacaklı kişi her zaman haczin kaldırılması isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi neticesinde muhtemel bir hak kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman içinde en doğru adımlarla çareye ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP