Torbalı Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Torbalı Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takibinin kesin olmasından sonra borçlu olan kişinin evi üzerine haciz talebi yapılabilir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf ya da vekilin isteği üzerine icra tarafınca taşınmazın bulunduğu lokasyondaki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından tapuya yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Mülk üzerine koyulan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatlığı aşağıda daha detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı şartların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme sözleşmesine bulunulması, haczin düşürülmesi, menfi tespit davası, ilaveten tahsilat ve alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Gayri̇menkul Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile ev üzerine konulan haciz borcun bütününün ödenmesi ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyerek borçlu olan kişiye ilgili tutarın ödenmesi ile haciz kalkabilmesi hususunda yardımcı olmaktadı. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne dosyanın işlenen faizi, ödemesi ve vekalet giderlerinin hesaplanması adına istekte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenmiş olan miktarın vezneye yatırılması ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazıp mülk üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme taahhüdünde bulunulması

Borcu olan taraf haciz konusu olan ödemesini belirli süre içerisinde ya da bazı vadelerle ödeyeceğini garantiye alırsa ev haciz kaldırma profesyonelinin kaleme alacağı bir protokolle haczin kaldırılması konu olur. Bu husus için icra müdürlüğüne başvuruda bulunulur. Başvuru sonucunda müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Şayet unutulmaması gerekir ki İİK'de tutarın yatırılmaması değil verilen sözün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haczi halinde alacaklı tarafın satış isteyebilme süresini bir sene olarak belirlenmektedir. Bu zaman zarfı içerisinde alacaklı satış başvurusunda bulunmazsa ev üstündeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle haciz kalkmaktadır.

  • menfi tespit davası

Borçlu kişi, takipte borçlu taraf olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borçlu taraf veya ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup ilgili borcun tamamını icradaki vezneye depo edip taşınmaz üstündeki haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

haricen tahsilat ya da alacaktan feragat

Alacaklı veya vekaleti olan kişi borcu aldığını veya alacaktan vazgeçtiğini icra müdürlüğüne ifade ederse ev üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size minimum süre içerisinde en güvenli tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP