Torbalı Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Torbalı Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı olan tarafın isteğiyle borçlu tarafın taşınmazları üstüne idari ve adli makamlarca haciz koyulması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirli olan süreler içerisinde borcu olan taraf kendine gönderilmiş olan ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşir. Alacaklı alacağını tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer taraf haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı olan şahsa borcun bütününü ödemez ise haciz işlemi gerçekleşecektir. Bu duruma ilaveten haciz mevzuu mallar adına alacaklı kişi bir yıl içinde satış talebinde bulunmaz ise bahsi geçen haciz kendiliğinden yok olmuş olacaktır. Aşağıda daha detaylı ele alacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gereklidir ki şahıs mevcut tapusu üstüne haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi alanında uzman tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uyumlu şekilde süreciniz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı şahsın talebiyle borçlu olanın varlıklarına el koyulduktan sonra borçlu taraf tapu üzerine koyulmuş haczin kaldırılması adına belirtilen adımları yerine getirmelidir. Mevcut haczin kaldırılabilmesi adına öncelikle haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Kazanılan bilgiler doğrultusunda eğer ki borç tüm dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan kişinin yahut borçlu kişinin vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek için hacze konu malın satış işleminin alacaklı olan kişi tarafınca talep edilmemesi gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımından sonra eğer ki şartlar hayata geçmişse tapunun haczi kaldırılır. Şayet alacaklı şahıs satış isteğinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talepler red alacaktır. Borçlu tarafın vereceği taahhütle de tapu haczi kaldırılabilmektedir. Lakin taraf taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamazsa hapse mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı olan kişi her zaman haczin kaldırılabilmesi isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar doğrultusunda belirtmeliyiz ki tapu haczi kaldırma işlemi neticesinde muhtemel bir adaletsizliğe uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından destek alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi asgari süre içinde en doğru yöntemlerle sonuca ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP