Tuzla Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Tuzla Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan kişi tarafından borçlu olan taraf aleyhine icra takibi başlangıcı sonra kişinin taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olabilmektedir. Kesin olan icra takibince alacaklı kişinin isteğiyle borçlu şahsın adına kayıtlı vasıta üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz işlemi sonra haczi olan araba adına satış talep ederek alacağına ulaşmaktadır. Hacizli vasıtayı alan kişi araba üzerindeki hacizden haberdar olabilmektedir. Vasıtayı satın alırken araç üstündeki haciz ile birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçluya böyle bir olayda yardımcı olmakta, hacizli vasıtanın satışını önlemek için en güvenilir ve pratik alternatifleri sunmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üzerinde mevcut olan haciz icra evraklarında mevcut olan ödemeler ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkabilmektedir. Yine de vasıta üzerindeki var olan haczin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haciz kaydı icra görevlisinin bir hatasından ötürü olmaktadır. İcra müdürlüğüne mevcut konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınıp araç üzerindeki var olan hacizlerin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icradaki görevlinin yanlışını daha iyi ortaya koyacak ve herhangi bir aksi netice ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapma hakları saklıdır. Alacaklı olan tarafla anlaşma sağlanarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Açıkladığımız durumlara ek olarak araca haciz konulduktan sonrasında 6 ay içinde alacaklı olan taraf hacizli araba kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de bu durum şöyle hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satışının yapılması kanuni zaman içerisinde istenmez ya da talep geri alınarak da kanuni zamanda yenilenmezse mevcut mal üzerindeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan arabanın satışının yapılması yönündeki istek bir defaya mahsus geriye alınabilir. Haczedilen resmi sicile kaydı olan malların, icrayla yapılacak yazışmalar sonucunda hacizlerinin kalkmasının tespit edilebilmesi durumunda, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilgili icraya bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince mevcut hacizlerin kalkmasına neden olan alacaklı olan taraf mevcut araca yönelik olarak, haczedilmesi ve muhafazası gibi tüm giderlerden görevli olmaktadır. Son olarak da eğer borçlu kesinleşen icra takibinde borçlu olmadığını savunuyorsa menfi tespit davası açabilmektedir. Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma işlemi kişiler için karmaşık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizi asgari zaman içinde en güvenilir yöntemlerle sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP