Tuzla Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Tuzla Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir şahsa karşın icra takibi kesinleştikten sonra borçlu tarafın taşınmaz ve taşınır mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve hisselerine haciz konabilir. Araç hacziyse şahsın üzerine kayıtlı olan ve taşınabilen niteliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu vasıtalara haciz konulması işlemidir. Alacağı olan kişi tarafından iletilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takibi kabul edilmiş ise alacaklı şahıs borçlu adına kayıtlı motorlu vasıtaların haczini isteyip satış talep edebilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzeri bir durumun varlığı halinde tarafa en pratik ve hukuk ile uyumlu bir yapıda hizmet verip sözü edilen sorunu çözüp sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak için branşında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kısa ve doğru uygulamaları tercih ederek tarafı herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarmaktayız.

Vasıta Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üstündeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı 5 alternatifli şekilde kaldırmaktadır.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takibine konu olan borç bütün faizleriyle ve mevcutsa ceza şartlarıyla birlikte ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilir. Şayet bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili daireye yapılması gerekir. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayıp tarafı büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış konulmasının tespit edilmesi: Araç üzerine konulan araç haciz, icra dairesindeki görevlilerin yanlışı sonucu yapılmış olabilmektedir. Benzer bir olayda haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz yazısı verilerek haciz kaldırılır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddettiğinde en hızlı biçimde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri gözden geçirir ve herhangi bir yanılgının olduğuna kanıt getirirse haciz hızlı bir şekilde kaldırılır.
  • Borcu olan şahıs ve alacaklı anlaşarak kaydı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacaklı ile mutabık olunması halinde alacaklı kişinin talebiyle araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Haczin zaman aşımı nedeniyle düşmesi: İİK’ye uygun olarak taşınır malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içinde alacaklı satış istemelidir. Şayet alacaklı taraf bu süre zarfı içerisinde satış talep etmez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılmaktadır.
  • karşıt tespit davası: İspat tespit davasıyla borcu olan şahıs olarak gösterilen tarafın borçlu olmadığına karar kılınır ise vasıta üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Bütün bu hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli hukuki donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan herhangi bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum zaman içinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP