Tuzla Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Tuzla Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Mevcut yere haciz koyma, bahis konusu borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı tarafın isteğiyle borçlu kişinin taşınmazının üstüne alacaklı tarafın isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz getirilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan zamanlar içerisinde borçlu kendine iletilmiş olan ödeme buyruğuna usulüne uygun itiraz etmediği senaryoda takip mutlak olur. Alacaklı kişi ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet taraf haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun tümünü yatırmadığındaysa haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ilaveten haciz konusu mallar adına alacaklı taraf bir sene içerisinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılı talep sonucunda söz konusu haciz ortadan kalkacaktır. Alt kısımda çok daha detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; kişi arsası üstüne haciz konulacak ya da haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Zıt halde arsanın satış işlemini arsa alıcısının onayı olmadığı halde satış sonuçlandırılamayacaktır. Bu yüzden branşında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatlarıyla hızlı ve hukuka uygun şekilde işleminizi gerçekleştirerek yaşadığınız mağduriyeti çözümlendirebilirsiniz .

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklının isteği ile borçlu olan şahsın ya da şirketin üstünde yer alan taşınmazına icra dairesi tarafınca haciz şerhi konmasından sonra borçlu olanın, arsası üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belirli adımları gerçekleştirmesi şarttır. Haczin kaldırılabilmesi için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı anlayabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen bilgiler kapsamında şayet borç bütün dosya masrafları ile ödenir ise haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan tarafın veya borçlu kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma isteğinde bulunmamaktadır. Yine de unutmamak lazımdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek için haciz konusu malın satışının alacaklıdan istenilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi isteği kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet durumlar gerçekleşmiş ise o yerdeki haciz kaldırılacaktır . Şayet alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep reddedilecektir . Borçlu olan tarafın vermesi zorunlu taahhütle de arazinin üstünde bulunan tapunun haciz uygulaması kaldırılır. Buna rağmen ilgili kişi taahhüt etmiş olduğu zaman aralığında uyum sağlamazsa hapis cezasına tazyik mahkum edilecektir. Bunlara buna ek haciz isteğinde yer alan alacaklı daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde muhtemel bir hak kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içinde en hızlı yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP