Tuzla Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Tuzla Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu şahsın taşınmazı üstüne haciz talebi yapılabilir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi ya da vekilin talebi doğrultusunda icra müdürlüğü tarafınca gayrimenkulün yer aldığı konumdaki tapuya kaleme alınacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafından tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Gayrimenkul üstüne konulan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatlığı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz bazı koşulların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme anlaşmasında bulunmak, haczin düşmesi, ispat tespitinin davası, haricen tahsil veya alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ev Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borç yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile mülk üzerine koyulan haciz borcun tamamının ödenmesiyle kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konduğunu belirleyerek borçluya ilgili tutarın yatırılması ile haciz kalkabilmesi mevzuunda yol göstermektedir. Haciz konulduğu evrak öğrenilerek icraya evrakın işlenen faizi, ödemesi ve vekalet ödemesinin hesaplanması için istekte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenmiş olan borcun icradaki vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğü tapuya müzekkere yazıp gayrimenkul üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme garantisi verilmesi

Borçlu kişi haciz mevzusu borcunu belli başlı zaman içinde yahut belli başlı vadeler ile yatıracağını garanti ederse ev haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi söz konusu olur. Mevcut konu için icraya istekte bulunulmalıdır. Başvuru sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İİK'de tutarın ödenmemesi değil verilmiş olan sözün uygulanmaması tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haciz kaldırılması

İİK'de taşınmazların haczi durumunda alacaklı kişinin satış isteme süresini bir sene olarak belirlenmiştir. Mevcut süre içinde alacaklı satış isteğinde bulunmaz ise taşınmaz üzerindeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kalkabilmektedir.

  • menfi tespit davası

Borcu olan kişi, takipte borcu olan kişi olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borçlu taraf yahut ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup ilgili borcun bütününü icradaki vezneye depolayıp mülk üzerindeki haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

ilaveten tahsilat yahut alacaklardan feragat

Alacağı olan kişi yahut vekaleti olan kişi borcu aldığını yahut alacaktan feragat ettiğini icraya ifade ederse gayrimenkul üzerindeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak size azami zaman içerisinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP