Tuzla İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Tuzla İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip işlemi kesinleştikten sonra borçluya ait iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı şahıs veya vekil olan tarafın isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkereyle konulmaktadır. Ayrıca icra dairesince tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üzerine konulan haczin kalkabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacağımız belli durumların var olduğuna dikkat edilmesi gereklidir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunması, kararın düşmesi, ispat davası, haricen alacak ve tahsilattan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konmuş olan haciz borcun tamamının yatırılması ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyip borçlu kişiye mevcut borcun yatırılmasıyla haczin kalkması bağlamında yol göstermektedir. Haczin konduğu dosya öğrenilerek ilgili müdürlüğe evrakın işlenmiş faizi, ödemesi ve vekalet ödeme tutarının toplanması için talepte bulunulmaktadır. Mevcut durumun üzerine belli olan meblağın icra ödeme noktasına ödenmesiyle icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak iş yeri üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunması

Borçlu olan taraf yahut kurum, haczin konusu borcunu belli başlı süre içerisinde yahut belli başlı vadeler ile yatıracağını taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokol ile haczin kalkması mevzu bahis olabilmektedir. Bu konu adına icraya başvuruda bulunulur. Başvuru neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin atlanmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun ödenmemesi değil verilmiş olan sözün hayata geçirilmemesi senaryosunda tazyik hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin düşmesi Talep sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczinde alacaklının satış isteme süresi 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı olan kişi satış talebinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haczi düşer ve müdürlüğe yazılan müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılması gereken olan haciz düşürme dilekçesiyle beraber ilgili kuruma konulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, icra takibinde borcu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açılabilmektedir. Böyle bir senaryoda borçlu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvurup mevcut borcun hepsini icra ödeme noktasına depo edip gayrimenkuldeki mevcut haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragat etmek

Alacaklı kişi yahut vekaleti olan taraf ödemeyi tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne iletirse iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP