Ümraniye Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Ümrani̇ye Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafından borçlu olan şahıs zararına icra takibi başlangıcından sonra şahsın taşınır mallarına da haciz mevzu bahis olmaktadır. Kesin olan icra takibine karşı alacaklı şahsın talebi ile borçlu şahsın ismine kayıtlı vasıta üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonrasında hacizli araç için satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşır. Haczi olan aracı alan kişi araç üzerindeki haczinden haberdar olmaktadır. Aracı satın aldığında vasıta üzerindeki hacziyle birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu olan taraf benzeri bir durumda yol göstermekte, haczi olan vasıtanın satılmasını önlemek için en pratik ve doğru seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üzerinde mevcut olan haciz icra dosyalarında bulunan giderler ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkmaktadır. Fakat araba üzerindeki mevcut hacizlerin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haciz kaydı icradaki görevlinin bir yanılgısından dolayı olur. İcra müdürlüğüne bu konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınarak araç üzerindeki var olan hacizlerin kalkması talep edilebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla kaleme alınacak dilekçe icra memurunun hatalarını çok daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir negatif netice ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapabilme hakkı gizlidir. Alacaklı taraf ile anlaşarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Ele aldığımız senaryolara ilaveten vasıtaya haciz konduktan sonrasında altı ay içinde alacaklı haczi olan araba hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda mevcut olay şu şekilde hükme alınır. Bir malın satışının yapılabilmesi kanuni müddet içerisinde istenmez yahut istek geri alınıp da kanuni zaman içinde yenilenmezse o mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Hacizli vasıtanın satılması yönünde istek bir kereye mahsus geri alınabilir. Haczi yapılan kanuni sicile kayıtlı olan malların, icra dairesi ile yapılacak görüşmeler neticesinde haczin kalktığının tespit edilmesi durumunda, sicili saklayan idarece haciz şerhi iptal edilir ve süreç ilgili icraya bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince var olan hacizlerin kaldırılmasına sebep olan alacaklı mevcut mala uygun olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden görevli olur. Son olarak eğer borçlu olan taraf kesinleşen takipte borçlu olan taraf olmadığını savunuyor ise ispat davası açabilmektedir. Bütün bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma süreci taraflar için karışık ve zor olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari zaman içinde en güvenli yöntemlerle neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP