Ümraniye Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Ümrani̇ye Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir şahsa karşılıklı olarak icra takibi kesinleştiğinde borçlu kişinin taşınır ile taşınmaz mallarına, bankadaki hesaplarına ve hisselerine haciz konabilir. Araç haczi ise şahsın üstüne kayıtlı olan ve taşınabilen niteliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motorlu vasıtalara haciz koyulması işlemidir. Alacaklı tarafından iletilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takibi kabul edilmişse alacağı olan şahıs borcu olan taraf adına kayıtlı motorlu araçların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzeri bir durumun varlığı halinde kişiye en pratik ve hukukla uyumlu bir nitelikte hizmet verip söz edilen sorunu çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak adına işinde deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kısa yöntemleri seçerek tarafı herhangi bir adalet kaybına uğramaktan kurtarmaktayız.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş çeşitli biçimde kaldırır.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcra takibine konu edilen borç bütün faizleri ile ve mevcutsa ceza şartlarıyla birlikte ödendiği takdirde araç üstündeki haciz kaldırılabilir. Şayet bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan icraya yapılmalıdır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayıp kişiyi büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlış olarak konulmasının tespiti: Vasıta üstüne koyulmuş olan araç haciz, icradaki görevlilerin yanlışı sonucu yapılmış olabilmektedir. Bu tarz bir durumda haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz yazısı verilerek haciz kaldırılmalıdır. İcra dairesi bu dilekçeyi reddederse en çabuk biçimde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri inceler ve yanılgıların olup olmadığında kanaat geliştirirse haciz ivedilik ile kalkmaktadır.
  • Borcu olan kişi ve alacaklı olan şahsın anlaşma sağlayarak kayıtlı olan haczi kaldırması: Haczi koyduran alacaklı taraf ile anlaşmaya varılması durumunda alacağı olan tarafın talebiyle araç üzerindeki haciz kalkar.
  • Hacizlerin zaman aşımı nedeniyle kalkması: İİK’ye göre taşınır malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacaklı taraf satış talep etmelidir. Fakat alacaklı kişi bu süre zarfı içinde satış talep etmez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılmaktadır.
  • ispat tespit davası: Menfi tespit davası ile borçlu olarak gösterilen kişinin borçlu olmadığına karar onanır ise araç üstündeki haciz kalkar.

Bütün bu hususlar dikkate alındığında haczin kaldırılması adına yeterli hukuksal donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılacak herhangi bir hata ile vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içerisinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP