Ümraniye Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Ümrani̇ye Arazi̇ Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı tarafın talebiyle borçlu olan kişinin arazisinin üstüne alacaklı tarafın talebi neticesinde icra müdürlüğünce haciz koyulması yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zamanlar içinde borçlu taraf kendisine iletilen ödeme buyruğuna kuralına uygun itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşir. Alacaklı ödeneği tahsil etmek için haciz talep etmelidir. Eğer ilgili taraf haciz süreci başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun bütününü ödemediğinde haciz süreci gerçekleştirilecektir . Buna ek haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı kişi 1 yıl içinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 uyarınca yazılı istek sonucunda söz konusu haciz ortadan kalkmış olacaktır. Aşağıda epey ayrıntılı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtilmesi gerekir ki; taraf arsası üzerine haciz koyulacağını yahut hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Zıt halde arsanın satışını arsa alıcısının rızası olmadığı senaryoda satış işlemi gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla işinde profesyonel arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uygun şekilde sürecinizi gerçekleştirerek mağduriyetlerinizi sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın talebi ile borçlunun ya da şirketin üzerinde mevcut olan arsasına icra dairesi tarafından haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olanın, arazisi üzerine koyulmuş haczin kaldırılması adına belli adımları yerine getirmesi mecburidir. Haczin kaldırılması için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı anlayabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan bilgiler kapsamında şayet borç tüm dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan kişinin yahut borçlu olan kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma talebinde bulunamaz. Yine de es geçmemek lazımdır ki haczin kaldırılmasını istemek için hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklıdan istenilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet şartlar gerçekleşmiş ise arazideki haciz kalkmış olacaktır. Eğer alacaklı satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep kabul görmeyecektir. Borçlu tarafın vereceği taahhüt ile de arazinin üstünde yer alan tapunun haciz uygulaması kaldırılır. Fakat ilgili kişi taahhüt etmiş olduğu süre aralığına uymaz ise hapse tazyik mahkum edilecektir. Bu durumlara buna ilaveten haciz talebinde mevcut olan alacaklı taraf her zaman haczin kalkması talebinde bulunabilecektir. Bütün bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda olası bir adaletsizliğe uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az zaman içinde en güvenilir yöntemlerle çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP