Ümraniye İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Ümrani̇ye İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Takip kesinleştikten sonrasında borçlu kişiye ait iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan kişi yahut vekilin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin olduğu yerdeki müdürlüğe yazılacak müzekkere ile koyulur. Ayrıca icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üstüne konmuş olan haczin kalkabilmesi adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda çok daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belli başlı etkenlerin varlığına dikkat etmektedir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, haczin düşmesi, ispat davası, ek olarak alacak ve tahsilattan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konmuş olan haciz mevcut borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapunun kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu kişiye borcun ödenmesi ile haciz kaldırılması bağlamında yardımcı olmaktadır. Haczin konulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne mevcut dosyanın işlemiş faizi, masrafı ve vekillik ödeme tutarının ayarlanması için başvuruda bulunulmalıdır. Mevcut durumun üzerine belirli miktarın icra veznesine yatırılması ile icra tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borcu olan taraf veya kurum, haczin konusu borcunu belirli zaman içinde ya da belirli süreler ile ödeyebileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokolle haczin kalkması mevzu bahis olmaktadır. Mevcut konu için icraya talepte bulunulmalıdır. Başvuru sonucu müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin atlanmamalıdır ki İİK'de mevcut borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün uygulanmaması durumunda tazyik hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin kalkması Başvuru sonucunda müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczedilmesinde alacaklının satış talep etme müddeti bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde alacaklı olan taraf satış isteğinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca hazır edilecek olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılacak olan haczi kaldırma dilekçesiyle birlikte ilgili kuruma konmuş olan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, icra takibinde borcu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açılabilmektedir. Bu tarz bir olayda borçlu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvurup borcun tamamını icra veznesine depo edip ev üstündeki haczin düşürülmesini isteyebilmektedir

  • Haricen alacak veya tahsilden feragat

Alacaklı taraf yahut vekili borcu aldığını yahut alacaktan feragat edebileceğini icraya iletirse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari süre içinde en güvenilir teknikler ile çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP