Ümraniye Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Ümrani̇ye Tapu Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı olan tarafın talebiyle borçlu şahsın taşınmazları üzerine idari ve adli makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan süreler içerisinde borcu olan taraf kendine iletilen ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan kişi alacağını tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Şayet kişi haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı olan kişiye borcun tümünü yatırmazsa haciz işlemi gerçekleşir. Buna ek olarak haciz mevzuu mallar adına alacaklı taraf bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmaz ise bahse konu haciz kendi kendine ortadan kalkmış olacaktır. Alt kısımda oldukça detaylı anlatacağımız tapu haciz kaldırma konusunda belirtilmesi gerekir ki taraf mevcut tapusu üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Alanında uzman tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu biçimde süreciniz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olanın talebi ile borçlunun varlıklarına el koyulduktan sonra borçlu olan kişi tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması adına belirli olan adımları hayata geçirmelidir. Haciz durumunun kalkması için öncelikle haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Kazanılan bilgiler doğrultusunda eğer borç tüm dosya masraflarıyla yatırılırsa haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın veya borçlu olanın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunulmamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına hacze konu malın satış işleminin alacaklı tarafından talep edilmemesi gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımından sonra eğer ki şartlar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılabilir. Eğer alacaklı şahıs satış isteğinde bulunmuş ise şartlar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir. Borçlu tarafın vereceği taahhütle de tapu haczi kaldırılır. Şayet şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uyum sağlamazsa hapse mahkum edilir. Bütün hepsine ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı şahıs her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu bahsedilenler doğrultusunda belirtmek gerekir ki tapu haciz kaldırma işlemi sonucunda herhangi bir haksızlığa uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından destek alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi en az süre içinde en doğru tekniklerle sonuca ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP