Urla Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Urla Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafınca borçlu olan kişi aleyhine icra takibi başlangıcı sonrasında kişinin taşınır mallarına da haciz mevzu bahis olabilmektedir. Kesinleşmiş icra takibine karşı alacaklı olan şahsın isteğiyle borçlunun ismine kayıtlı olan vasıta üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonrasında haczi olan araç için satış talebine bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan vasıtayı alan şahıs vasıta üzerindeki hacizden haberdar olabilmektedir. Arabayı satın aldığında araç üstündeki haciz ile birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan taraf benzeri bir olayda yardımcı olmakta, haczi olan arabanın satılmasını engellemek için en güvenilir ve hızlı seçenekleri öne çıkartmaktadır.

Araba Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üzerinde mevcut olan haciz icra evraklarında yer alan giderler ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkmaktadır. Fakat araç üzerindeki var olan hacizlerin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icradaki görevlinin bir hatasından dolayı olabilmektedir. İlgili makama mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınarak vasıta üzerindeki mevcut hacizlerin kalkması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icra memurunun yanılgısını çok daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir aksi sonuçla karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru hakları gizlidir. Alacaklı kişiyle anlaşma sağlanarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilir. Ele aldığımız durumlara ek olarak vasıtaya haciz koyulduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı olan taraf hacizli mal kapsamında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda bu olay şöyle hüküm altına alınır. Bir malın satışının yapılabilmesi resmi zaman içerisinde istenmez veya istek geri alınıp da resmi zamanda yenilenmez ise mevcut mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Hacizli taşınırın satışının yapılması yönündeki talep bir kereye mahsus geriye çekilebilir. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı malların, icrayla yapılacak yazışmalar sonucunda hacizlerinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve süreç alakalı icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince var olan hacizlerin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı olan şahıs mevcut vasıtaya uygun olarak, haczedilmesi ve saklanması gibi bütün masraflardan sorumlu olabilir. Son olarak da eğer borçluya kesin olan icra takibinde borçluya olmadığını savunuyor ise menfi tespit davası açabilir. Tüm bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma uygulaması taraflar için karışık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizleri asgari zaman içinde en pratik yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP