Urla Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Urla Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir şahsa karşı icra takibi kesinleştikten sonra borçlu olan tarafın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve hisse senetlerine haciz koyulabilir. Araç haczi ise şahsın üstüne kaydı bulunan ve taşınır özelliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motoru olan araçlara haciz koyulması uygulamasıdır. Alacağı olan kişi tarafından gönderilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takip edilmesi kabul edilmişse alacağı olan şahıs borçlu şahıs adına kaydı bulunan motorlu vasıtaların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun var olması halinde şahsa en profesyonel ve hukuka uygun bir yapıda hizmet verip bahsi geçen problemi çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak adına işinde deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kısa yolları tercih ederek kişiyi herhangi bir adalet kaybına uğramaktan kurtarmaktayız.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Araç üzerindeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı 5 seçenekli özellikte kaldırır.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takibine konu edilen borç tüm faizleri ile ve mevcutsa ceza koşulları ile beraber ödendiğinde araç üzerindeki haciz kaldırılabilir. Fakat bahsettiğimiz ödeme en kısa zamanda haczi koyan icra dairesine yapılması mecburidir. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini vererek tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulmasının tespiti: Araç üstüne koyulmuş olan araç haczi , icradaki memurların bir anlık yanılgısı sonucunda yapılmış olabilir. Benzer bir olayda haciz koyan icraya itiraz yazısı verilerek haciz kaldırılmalıdır. İlgili daire bu dilekçeyi reddettiğinde en hızlı biçimde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri inceler ve olası bir yanılgının olmasına kanaat geliştirirse haciz ivedilik ile kalkar.
  • Borçlu şahıs ve alacaklı olan kişinin anlaşarak kayıtlı haczi kaldırması: Haczi koyduran alacaklı kişi ile anlaşılması halinde alacaklının talebiyle araç üzerindeki haciz kalkar.
  • Haczin zaman aşımı sebebiyle düşmesi: İİK’ye göre taşınabilen malların haczedilmesinden itibaren altı ay içinde alacaklı kişi satış talep etmelidir. Fakat alacaklı bu zaman zarfı içerisinde satış talep etmez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılır.
  • Menfi tespit davası: İspat tespit davasıyla borcu olan kişi olarak adlandırılan kişinin borcu bulunmadığında karar onanır ise vasıta üzerindeki haciz kaldırılır.

Tüm bu konular incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi için yeterli hukuksal donanım ve hız gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan olası bir hatayla vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman içerisinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP