Urla Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Urla Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takibinin kesin olmasından sonra borçlu kişinin evi üzerine haciz talebinde bulunulabilir. Ev üstüne haciz alacağı olan kişi veya vekilin talebi üstüne icra müdürlüğü tarafınca taşınmazın yer aldığı lokasyondaki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından tapuya kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Ev üstüne konulan haczin kalkabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatlığı altta daha detaylı anlatacak olduğumuz bazı koşulların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesine bulunulması, haczin düşmesi, menfi tespitinin davası, ilaveten tahsilat veya alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ev Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla gayrimenkul üstüne konulan haciz borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi evrak üstünden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa ilgili borcun ödenmesi ile haciz kaldırılabilmesi mevzusunda yardımcı olmaktadı. Haciz koyulduğu dosya öğrenilerek icraya evrakın işlenmiş olan faizi, geri ödemesi ve vekalet borcunun hesaplanabilmesi adına talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenmiş olan tutarın icradaki vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere yazarak taşınmaz üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma anlaşmasına varılması

Borçlu kişi haciz mevzusu ödemesini belli başlı süre içinde ya da belli başlı vadelerle yatırabileceğini garanti ederse ev haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olabilmektedir. Mevcut konu için icra müdürlüğüne istekte bulunulmaktadır. Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz düşürülmesi

İcra ve İflas Kanun’da taşınmazların haczi halinde alacaklı kişinin satış isteyebilme süresini 1 yıl olarak belirlenmiştir. Mevcut zaman içerisinde alacağı olan kişi satış başvurusunda bulunmaz ise ev üzerindeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile haczin kalkabilmektedir.

  • menfi tespit davası

Borçlu taraf, takipte borcu olan taraf olmadığı savunmasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Benzer bir halde borcu olan kişi yahut ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvurup ilgili tutarın tamamını icradaki vezneye depolayıp mülk üstündeki haczin düşmesini talep etmektedir.

ilaveten tahsil veya alacaktan feragat

Alacaklı ya da vekili borcu aldığını ya da alacaktan vazgeçtiğini icraya beyan eder ise mülk üstündeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size asgari zaman içerisinde en doğru yöntemler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP