Urla İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Urla İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takibi kesin olduktan sonra sonrasında borçlu olan tarafa ait iş yerine ilişik haciz istenir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı şahıs ya da vekaleti olan kişinin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı zamanda icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle koyulan haciz kaldırılır İş yeri üzerine koyulan haczin kalkması için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca aşağıda daha detaylı anlatacak olduğumuz belirli durumların varlığına dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesinde bulunulması, kararın düşmesi, menfi tespit davası, ek olarak tahsil ve alacaktan feragattir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üzerine konan haciz mevcut borcun bütününün yatırılmasıyla kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçluya mevcut borcun ödenmesi ile haczin kaldırılabilmesi hususunda destek sağlamaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilerek ilgili müdürlüğe mevcut dosyanın işlenmiş faizi, ödemesi ve vekalet ödeme tutarının toplanması adına talepte bulunulur. Bunun üzerine belli olan miktarın icra ödeme noktasına yatırılmasıyla icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ofis, büro ya da şirket üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu şahıs veya kurum, haciz konusu borcunu belli zaman içerisinde yahut belli vadelerle ödeyebileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokolle mevcut haczin kalkabilmesi bahis konusu olabilmektedir. Bu husus için icraya talepte bulunulur. Talep sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Fakat atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun yatırılmaması değil verilen sözün uygulanmaması senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin geçersiz olması Başvuru sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczi halinde alacaklı olan tarafın satış talebinde bulunma zaman zarfı bir sene olarak belirlidir. Bu zaman içerisinde alacaklı kişi satış isteminde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca hazırlanacak olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılan olan haciz kaldırma dilekçesi ile beraber iş yerine konulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açılabilmektedir. Bu tarz bir senaryoda borçlu olan veya iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup borcun tamamını icra ödeme noktasına depo edip evdeki mevcut haczin düşürülmesini talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak veya tahsilden feragatte bulunmak

Alacaklı şahıs yahut vekaleti olan taraf borcu tahsilat yaptığını yahut alacaktan feragat edebileceğini ilgili müdürlüğe iletirse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içinde en güvenilir tekniklerle çare ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP