Urla Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Urla Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklının talebi ile borçlu olan kişinin gayrimenkul malları üzerine adli ve idari makamlarca haciz konması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan süreler içinde borcu olan kişi kendine iletilen ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı şahıs ödemesini tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer kişi haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı olan şahsa borcun tümünü ödemezse haciz işlemi gerçekleşecektir. Bu duruma ilaveten haciz mevzusu mallar adına alacaklı kişi bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmazsa bahsi geçen haciz kendi kendine yok olmuş olmaktadır. Alt kısımda oldukça detaylı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtmek gerekir ki taraf mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını ya da haczi olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi branşında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uygun şekilde işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı şahsın talebiyle borçlu kişinin malvarlığına el koyulduktan sonra borçlu olan şahıs tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması adına belirli adımları hayata geçirmelidir. Mevcut haczin kaldırılması için öncelikli olarak haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olmak amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen bilgiler bağlamında eğer borç bütün dosya masrafları ile yatırılırsa haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun veya borçlu olan şahsın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına haciz konusu malın satış işleminin alacaklı şahıs tarafınca talep edilmiş olmaması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılabilmesi talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra eğer koşullar gerçekleşmişse tapunun haczi kaldırılır. Şayet alacaklı olan şahıs satış isteğinde bulunmuşsa koşullar sağlanmış kabul edilmeyip İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istekler reddedilecektir. Borçlu olan tarafın vereceği taahhütle de tapuya gelen hacizler kaldırılabilir. Fakat kişi taahhüt ettiği süreye uymaz ise hapse mahkum edilmektedir. Bunlara ilaveten haciz isteğinde bulunan alacaklı kişi daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilir. Bütün bu anlatılanlar doğrultusunda belirtmeliyiz ki tapu haczi kaldırma uygulaması sonucunda olası bir adalet eksikiğine uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından hizmet alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi minimum süre içerisinde en doğru tekniklerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP