Üsküdar Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Üsküdar Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı tarafından borçlu olan şahıs aleyhine icra takibi başlangıcından sonra şahsın taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olabilir. Kesin olan icra takibince alacaklının isteği ile borçlunun adına kaydı olan araç üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonra haczi olan vasıta adına satış talebine bulunarak alacağına ulaşır. Haczi olan vasıtayı alan kişi araba üzerindeki hacizden haberdar olmaktadır. Vasıtayı satın alır iken araba üstündeki hacizle birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçlu olan taraf böyle bir olayda yardımcı olmakta, haczi olan aracın satışını engellemek adına en pratik ve doğru seçenekleri sunmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üstünde bulunan haciz icra dosyalarında bulunan giderler ve borcun tamamının ödenmesiyle kalkmaktadır. Lakin araba üzerindeki haczin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icradaki memurun bir yanılgısından ötürü olmaktadır. İlgili makama bu konuyu içeren bir dilekçe yazılarak araç üzerindeki haczin kalkması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icradaki görevlinin yanılgılarını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir olumsuz netice ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapma hakkı gizlidir. Alacaklı tarafla anlaşılarak da araba üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Açıkladığımız senaryolara ek olarak vasıtaya haciz koyulduktan sonra altı ay içinde alacaklı hacizli araba kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda mevcut olay şu şekilde hüküm altına alınır. Bir malın satılması resmi zaman içinde istenmez veya istek geri alınarak da resmi zaman içinde yenilenmez ise mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan taşınırın satılabilmesi kapsamındaki talep bir kere geriye alınabilmektedir. Haczedilen resmi sicile kaydı olan malların, daireyle yapılacak yazışmalar neticesinde haczinin kalktığının tespiti durumunda, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi iptal edilir ve işlem ilişkili daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince hacizlerin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı olan şahıs mevcut araca uygun olarak, haczedilmesi ve muhafazası benzeri tüm giderlerden sorumlu olabilir. Son olarak da şayet borçlu olan kişi kesin olan icra takibinde borçlu olan kişi olmadığını savunuyorsa ispat davası açabilmektedir. Tüm bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma işlemi kişiler adına karışık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizleri azami zaman içerisinde en güvenilir tekniklerle sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP