Üsküdar Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Üsküdar Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir tarafa karşılıklı olarak icra takibi kesinleşince borçlu olanın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilmektedir. Araç haczi ise şahsın üzerine kaydı bulunan ve taşınır özelliğe sahip otomobil, otobüs, motosiklet gibi motorlu vasıtalara haciz koyulması uygulamasıdır. Alacaklıdan gönderilen ödeme talebinin bildiriminden sonra takibi kabul edilmişse alacağı olan taraf borcu olan taraf adına kaydı olan motorlu vasıtaların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler böyle bir durumun var olması halinde şahsa en hızlı ve hukukla uyumlu bir şekilde hizmet verip bahsedilen sorunu çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Araç üzerindeki haczi kaldırmak için alanında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kısa yöntemleri seçerek şahsı herhangi bir adalet kaybına uğramasından kurtarmaktayız.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üzerindeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı 5 değişik özellikte kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcra takibine konu edilen borç bütün faizleriyle ve mevcut ise ceza şartları ile beraber ödendiğinde araç üstündeki haciz kaldırılabilir. Fakat bahsettiğimiz ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması gerekir. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gerekli olan borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayarak şahsı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulduğunun tespit edilmesi: Vasıta üstüne koyulan araç haciz, icradaki memurların bir anlık yanlışı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Böyle bir durumda haciz koyan ilgili daireye itiraz yazısı yazılarak haciz kaldırılır. İlgili daire mevcut dilekçeyi reddederse en pratik biçimde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri okur ve olası bir yanılgının olmasına kanıt getirirse haciz ivedilik ile kaldırılır.
  • Borçlu şahıs ve alacaklı olan şahsın anlaşarak kayıtlı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan taraf ile anlaşmaya varılması halinde alacağı olan tarafın isteği ile araç üzerindeki haciz kaldırılır.
  • Hacizlerin süre sebebiyle düşmesi: İİK’ye göre taşınır malların haczedilmesinden itibaren altı ay içinde alacağı olan kişi satış talep etmelidir. Şayet alacaklı bu süre içerisinde satış istemez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılmaktadır.
  • ispat tespit davası: İspat tespit davasıyla borcu olan kişi olarak nitelendirilen şahsın borcu olmadığına karar kılınır ise vasıta üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Tüm bu konular dikkate alındığında haczin kaldırılması adına yeterli donanım ve pratiklik gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılan herhangi bir hata ile araç üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az zaman içerisinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP