Üsküdar Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Üsküdar Arazi̇ Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Mevcut yere haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklının talebi ile borçlunun taşınmazının üzerine alacaklının isteği sonucunda icra müdürlüğünce haciz getirilmesi sürecidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen zamanlar içerisinde borcu olan taraf kendisine iletilmiş olan ödeme emrine kuralına uygun itiraz etmediği takdirde takip mutlak olur. Alacaklı taraf ödeneği tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Şayet ilgili taraf haciz süreci başlangıcından sonra alacaklıya borcun tümünü yatırmadığı takdirde haciz süreci gerçekleştirilir . Ekstra olarak haciz konusu mallar adına alacaklı kişi 1 yıl içerisinde satış talep etmezse İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılı talep sonucunda bahis konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Alt kısımda daha ayrıntılı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; ilgili taraf arsası üstüne haciz koyulacağını ya da haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Karşıt halde arsanın satış uygulamasını arsa alıcısının onayı olmadığı takdirde satış neticelendirilemeyecektir. Bu yüzden alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla hızlı ve hukuka uygun biçimde sürecinizi gerçekleştirerek yaşamış olduğunuz mağduriyeti çözümlendirebilirsiniz .

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın isteği ile borçlu tarafın yahut kurumun üzerinde mevcut olan taşınmazına icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlu olan kişinin, yeri üzerine konmuş haczin yok edilmesi adına belirli süreçleri hayata geçirmesi mecburidir. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan detaylar kapsamında eğer borç bütün dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan kişinin ya da borçlunun vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunmamaktadır. Buna rağmen es geçmemek lazımdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafınca istenilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi isteği kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet koşullar gerçekleşmiş ise arsadaki haciz kaldırılacaktır . Şayet alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuş ise durumlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek yok sayılacaktır. Borçlu olan kişinin verecek olduğu taahhütle de arsanın üzerinde mevcut olan tapunun haczi kaldırılabilmektedir. Yine de ilgili taraf taahhüt vermiş olduğu süre aralığına uymazsa cezaya tazyik çaptırılacaktır. Bu durumlara buna ek haciz isteğinde yer alan alacaklı taraf daima haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi neticesinde olası bir adalet kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami zaman içerisinde en doğru uygulamalarla çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP