Üsküdar Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Üsküdar Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takibinin kesin olmasından sonra borçlu şahsın mülkü üzerine haciz talebinde bulunulabilir. Ev üstüne haciz alacaklı ya da vekilin talebi doğrultusunda icra tarafından mülkün bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından tapuya kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Ev üzerine koyulan haczin kaldırılması adına ev haciz kaldırma avukatı altta daha detaylı anlatacağımız belirli koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesine bulunulması, haczin kaldırılması, ispat tespit davası, ilaveten tahsil ve alacaklardan feragat etmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Gayri̇menkul Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borç yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile ev üzerine konulan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kaydı konulduğunu belirleyerek borçlu olan kişiye ilgili borcun yatırılması ile haciz kaldırılabilmesi kapsamında yol göstermektedir. Haczin konulduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlemiş faizi, ödemesi ve vekalet giderlerinin hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulur. Bunun üstüne belirlenmiş olan miktarın icradaki vezneye yatırılması ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp gayrimenkul üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma garantisi verilmesi

Borçlu taraf haciz konusu ödemesini belli başlı süre içerisinde yahut belirli vadelerle yatırabileceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma profesyonelinin kaleme alacağı bir protokol ile haczin kaldırılması mevzu bahis olur. Bu konu için icra müdürlüğüne istekte bulunulmaktadır. Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İİK'de borcun yatırılmaması değil verilen sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz düşmesi

İİK'de taşınmazların haczi durumunda alacaklı kişinin satış isteyebilme zamanını bir yıl olarak belirlenmektedir. Bu süre içerisinde alacağı olan kişi satış talebinde bulunmazsa mülk üstündeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haczin kalkabilmektedir.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu kişi, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borcu olan taraf ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icraya başvuruda bulunup ilgili borcun hepsini icra veznesine depolayıp ev üzerindeki haczin düşürülmesini talep etmektedir.

ilaveten tahsil ya da alacaklardan feragat etmek

Alacağı olan kişi yahut vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini yahut alacaktan vazgeçtiğini icraya bildirirse gayrimenkul üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size asgari süre içinde en güvenli tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP