Üsküdar İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Üsküdar İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Takip kesin olduktan sonra sonrasında borçluya ait iş yerine ilişkin haciz istenir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı ya da vekilin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile konulmaktadır. Öte yandan icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne konmuş olan mevcut haczin kalkabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından aşağıda oldukça detaylı anlatacak olduğumuz belli başlı durumların varlığına dikkat edilir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haczin düşmesi, ispat tespit davası, hariç olarak alacak ve tahsilattan feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılmaktadır?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konmuş olan haciz mevcut borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üstünden tapunun kaydının konduğunu belirleyip borçlu olan tarafa mevcut borcun ödenmesi ile haczin kaldırılması kapsamında destek sağlamaktadır. Haczin konulduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne mevcut dosyanın işlenmiş faizi, ödemesi ve vekillik ödemesinin ayarlanabilmesi için talepte bulunulmalıdır. Mevcut durumun üstüne belirlenen meblağın vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak iş yeri üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borcu olan şahıs yahut kurum, haczin konusu borcunu belli zaman içerisinde ya da belli vadelerle yatıracağını garanti ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının kaleme alacağı bir protokol ile haczin kalkması mevzu bahis olmaktadır. Bu konu adına icra müdürlüğüne talepte bulunulur. Talep sonucu müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Aynı zamanda unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun yatırılmaması değil verilen sözün yerine getirilmemesi durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin düşmesi Başvuru sonucunda müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda mülklerin haczedilmesinde alacaklı olan tarafın satış talebinde bulunma müddeti 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı olan kişi satış başvurusunda bulunmaz ise iş yeri üstündeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılması planlanan müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca hazırlanacak olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılan olan haciz düşürme dilekçesi ile beraber mevcut iş yerine konmuş olan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, takipte borcu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açılabilmektedir. Böyle bir senaryoda borçlu ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili müdürlüğe başvuruda bulunup borcun tamamını vezneye depo ederek taşınmazdaki haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen alacak veya tahsilden feragat etmek

Alacaklı şahıs ya da vekili borcu aldığını ya da alacaktan feragat edebileceğini ilgili müdürlüğe beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami zaman içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP