Üsküdar Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Üsküdar Tapuda Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçluya alacaklı olan tarafın talebi ile borçlu olanın taşınmazları üzerine adli ve idari makamlarca haciz konması işlemidir. İİK'de belirli zaman aralıkları içinde borçlu kendine iletilen ödeme buyruğuna itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı taraf ödemesini tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklıya borcun tamamını yatırmaz ise haciz işlemi gerçekleşecektir. Buna ek olarak haciz mevzuu mallar için alacaklı taraf bir yıl içinde satış talebinde bulunmaz ise bahsi geçen haciz kendi kendine ortadan kaybolmuş olacaktır. Alt kısımda daha detaylı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma konusunda belirtmek gerekir ki kişi tapuları üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi branşında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uyumlu şekilde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı şahsın talebiyle borçlu kişinin mal ve mülklerine el konulduktan sonra borçlu kişi tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan adımları yerine getirmelidir. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olmak amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilen ayrıntılar bağlamında eğer borç tüm dosya masrafları ile ödenir ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olanın ya da borçlu olan kişinin vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamamaktadır Şayet unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep etmek adına hacze konu malın satışının alacaklı olan kişi tarafınca talep edilmemesi gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımı sonrasında şayet koşullar hayata geçmişse tapudaki haciz kaldırılacaktır. Şayet alacaklı kişi satış talebinde bulunmuş ise şartlar sağlanmış kabul edilmeyip İcra Müdürlüğüne yapılan istekler reddedilecektir. Borçlunun vereceği taahhüt ile de tapuya gelen hacizler kaldırılabilmektedir. Fakat taraf taahhüt ettiği süreye uymaz ise hapse mahkum edilecektir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı taraf daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Bütün bu bahsedilenler bağlamında belirtmeliyiz ki tapu haczi kaldırma uygulaması neticesinde muhtemel bir adalet kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma avukatından destek alınır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri azami süre içerisinde en doğru tekniklerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP