Yaşamkent Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Yaşamkent Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı olan kişi tarafından borçlu aleyhine icra takibi başlangıcından sonra kişinin taşınır mallarına dahi haciz söz konusu olmaktadır. Kesinleşen icra takibince alacağı olan şahsın isteği ile borçlu kişinin ismine kayıtlı araba üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonrasında haczi olan araç için satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Hacizli aracı alan taraf araba üstündeki hacizden haberdar olabilmektedir. Aracı satın alır iken araba üzerindeki haciz ile birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan kişi bu tarz bir olayda yol göstermekte, hacizli arabanın satışını önlemek için en güvenilir ve hızlı seçenekleri sunmaktadır.

Araç Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araba üzerinde bulunan haciz icra dosyalarında yer alan ödemeler ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkabilmektedir. Fakat araba üstündeki var olan haczin kaldırılmasının tek yolu bu değildir. Haciz kaydı icradaki görevlinin bir yanlışından ötürü olabilir. İcra müdürlüğüne bu konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp araba üstündeki mevcut haczin kalkması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icra memurunun yanılgılarını daha iyi ortaya koyacak ve muhtemel bir negatif netice ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvurma hakları gizlidir. Alacaklı taraf ile anlaşılarak da araba üstündeki haciz kaldırılır. Ele aldığımız senaryolara ilave olarak arabaya haciz koyulduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı haczi olan araba kapsamında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda mevcut olay şu şekilde hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satışının yapılması resmi zaman içerisinde istenmez veya talep geri alınıp da resmi zamanda yenilenmezse o mal üstündeki haciz kalkar. Hacizli aracın satışının yapılması bağlamındaki istek bir defaya mahsus geri alınabilmektedir. Haczi yapılan kanuni sicile kaydı olan malların, icra dairesi ile yapılacak görüşmeler neticesinde haczin kalktığının tespit edilmesi durumunda, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve işlem alakalı icra dairesine bildirilir. Birinci fıkra gereğince var olan haczin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı olan şahıs o vasıtaya yönelik olarak, haczin konulması ve korunması benzeri tüm giderlerden görevli olur. Son olarak şayet borçlu olan taraf kesinleşmiş takipte borçlu olan taraf olmadığını düşünüyorsa ispat tespit davası açabilmektedir. Bütün bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma işlemi kişiler için karmaşık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az zaman içerisinde en güvenilir yöntemlerle sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP