Yaşamkent Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Yaşamkent Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir kişiye karşın icra takibi kesinleştikten sonra borçlu olan kişinin taşınmaz ile taşınır mallarına, bankalardaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz konabilir. Araç haczi ise şahsın üzerine kaydı olan ve taşınır niteliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu olan vasıtalara haciz koyulması uygulamasıdır. Alacaklı tarafından yönlendirilen ödeme emrinin bildirilmesinden sonra takibi kabul edilmiş ise alacağı olan kişi borçlu şahıs adına kayıtlı motorlu taşıtların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler bu tarz bir durumun varlığı halinde şahsa en hızlı ve hukukla uyumlu bir biçimde hizmet vererek söz edilen sorunu çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak için alanında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kestirme ve doğru yolları seçip kişiyi herhangi bir hak kaybına uğramaktan kurtarıyoruz.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Vasıta üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş çeşitli yapıda kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takip edilmesine konu olan borç bütün faizleri ile ve mevcutsa ceza koşullarıyla beraber ödendiğinde araç üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. Fakat bahsettiğimiz ödeme en kısa zamanda haczi koyan daireye yapılması şarttır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi olan borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek tarafı büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlışlıkla konulduğunun belirlemesi: Vasıta üzerine konulan araç haczi , icra dairesindeki görevlilerin yanlışı sonucu yapılmış olabilmektedir. Bu tarz bir olayda haciz koyan icraya itiraz yazısı verilerek haciz kaldırılır. İlgili daire bu dilekçeyi reddederse en pratik şekilde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri gözden geçirir ve herhangi bir yanılgının olup olmadığında kanıt getirirse haciz hızlı bir şekilde kalkar.
  • Borçlu ve alacaklının anlaşma sağlayarak kayıtlı haczi kaldırması: Haczi koyduran alacaklı şahıs ile anlaşmaya varılması halinde alacaklı şahsın isteğiyle vasıta üstündeki haciz kaldırılır.
  • Haczin süre sebebiyle düşmesi: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınır malların haczinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı taraf satış istemelidir. Şayet alacaklı şahıs bu süre zarfı içerisinde satış istemezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılır.
  • karşıt tespit davası: Menfi tespit davasıyla borçlu şahıs olarak nitelendirilen şahsın borcu bulunmadığında karar kılınırsa araç üstündeki haciz kalkar.

Bütün bu konular incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli hukuki donanım ve pratiklik gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan olası bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış işlemi gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP