Yaşamkent Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Yaşamkent Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Araziye haciz koyma, bahis konusu borcunu yatırmayan borcu olan tarafa alacaklı tarafın isteğiyle borçlu olanın arsasının üstüne alacaklı tarafın talebi sonucunda icra müdürlüğünce haciz getirilmesi sürecidir. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan süreler içinde borcu olan kişi kendine gönderilmiş olan ödeme emrine yöntemine göre itiraz etmediği senaryoda takip mutlak olur. Alacaklı taraf ödeneği tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Şayet ilgili taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun tamamını yatırmadığı takdirde haciz işlemi gerçekleştirilecektir . Ekstra olarak haciz konusu mal ve mülkler adına alacaklı taraf 1 sene içerisinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı talep neticesinde bahse konu haciz ortadan kalkmış olacaktır. Alt kısımda çok daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki; kişi arazisi üstüne haciz konulacak veya haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Aksi durumda arsanın satış uygulamasını arsa alıcısının rızası olmadığı takdirde satış neticelendirilemeyecektir. Bu yüzden işinde başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile hızlı ve hukuka uygun biçimde sürecinizi gerçekleştirerek yaşadığınız haksızlığı çözümlendirebilirsiniz .

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın isteği ile borçlunun ya da şirketin üzerinde yer alan taşınmazına icra dairesince haciz şerhi konmasından sonra borçlu kişinin, arazisi üstüne konmuş haczin kalkması için belli başlı aşamaları hayata geçirmesi zorunludur. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan bilgiler eşliğinde eğer borç tüm dosya masrafları ile ödendiğinde haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olanın ya da borçlu olanın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma isteğinde bulunamamaktadır. Buna rağmen es geçmemek gerekir ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına haciz konusu malın satışının alacaklı tarafınca istenilmemiş olması zorunludur. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi talebi kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer şartlar gerçekleşmiş ise arsadaki haciz kalkacaktır. Eğer alacaklı satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir . Borçlu tarafın vermesi gereken taahhüt ile de yerin üstünde bulunan tapunun haciz uygulaması kaldırılabilir. Fakat taraf taahhüt verdiği süreye uymazsa hapse (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bu durumlara Buna ek olarak haciz isteğinde yer alan alacaklı kişi daima haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi neticesinde herhangi adalet kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami zaman içerisinde en güvenilir adımlar ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP